Livet og vejen
                              Du finder vejen mens du går...
 Frekvensen øges globalt 
 Børn og unge i ny tid 
 Hvordan påvirkes nutidens voksne 
 Symptomer 
 Hvad kan du selv gøre 
 Menneskehedens evolution 
 Kranio Sakral Terapi 
 Organmassage 
 børn 
 Fysioterapi 
 Massage 
 Priser kropsbehandlinger 
 Energiopdatering 
 Traume Healing 
 Planet Healing 
 Clairvoyance og Healing 
 Priser Healinger 
 Energiformidlere på Sjælland 
 Energiformidlere på Fyn 
 Energiformidlere i Jylland 
 Sofia Liv Ebling 
 Søren Gregersen 
  Start  
|
  Ny Tids Energi - baggrund  
|
  Kropsbehandlinger  
|
  Healinger  
|
  Behandlere  
|
  Arrangementer  
|
  Kontakt  
|
  Kalender  


_Find_vej__siderne:

_Start

 

_Sidste_nyt
_Skab_mirakler_i_dit_liv


_Ny_Tids_Energi

_Frekvensen_øges_globalt

_Børn_og_unge_i_ny_tid
_
Hvordan_påvirkes_nutidens_voksne
_Symptomer

_Hvad_kan_du_selv_gøre

_Menneskehedens_evolution

 

_Kropsbehandlinger

_Kranio_Sakral_Terapi

_Organmassage
_Børnebehandling
_Fysioterapi
_Massage

_
Priser_kropsbehandlinger

 

_Healinger
_Alternativ_lederudvikling
_
Energiopdatering
_Traume_Healing
_Planet_Healing
_Clairvoyance_og_Healing
_Energiopdatering_til_Auratransformerede
_
Priser_Healinger

 

 

 Behandlere

_Behandlerliste_Jylland
_Behandlerliste_Fyn
_Behandlerliste_Sjælland

_Sophia_Ebling

_Søren_Gregersen

 


_Arrangementer

_Skab_mirakler_i_dit_liv

 

 

_Kontakt

 

_Kalender

 

 

 

Den nye tids børn og unge

De børn som blev født fra omkring midten af 1987 og frem til 1992, er alle født med en blanding af den gamle, og den nye energistruktur, som stille og roligt har banet sig vej til Jorden. Blandingsenergien kan gøre det svært for de unge at vælge side. Børnene her tager ofte hensyn til deres forældres idealer og måder at gøre tingene på, frem for at lytte til og mærke egne behov. De unge kan umiddelbart virke meget rolige og tilfredse udadtil, men ofte kan det skyldes manglende handlekraft forårsaget af en uhensigtsmæssig blandingsenergi.

Børn født mellem 1992 og 1995 er født med en lang større mængde af den nye tids energi. De besidder en stor gennemslagskraft og har ingen problemer med at vide hvad de vil. Derimod mangler børnene beskyttelse og evnen til at sætte grænser for sig selv og for andre.

Børn som er født i starten af 1995 og senere, er født med fuld højfrekvent energistruktur i kroppen. Deres energier er derfor i fuld harmoni med den nye tids energi, og børnene her er i fuld balance fra fødslen. De reagerer voldsomt, når de befinder sig i situationer, eller inden for rammer, hvor balancen ikke er til stede. De kan reagere med vrede, og virke umulige på mange måder. Børnene her er meget ærlige og tro mod sig selv, og har ikke noget, der hindrer dem i at reagere stærkt, også udad til. Børnene her kan misforstås, og bliver ofte “stemplet” som forkerte eller ekstreme i deres tanke og tale, af deres voksne omgivelser, som ikke befinder sig i den højfrekvente energi endnu.

Fra 2012 bliver alle børn født med en meget stærk sandheds– og kærlighedsbaseret energistruktur fuldt integreret i krop og aura.

Kendetegn ved Ny Tids Børn

 •  Ekstremt veludviklet intuition
 •  Udpræget følsomhed
 •  Stor selvtillid, værdighed og stolthed
 •  Meget ærlige, kan/vil ikke lyve
 •  Gennemskuer skjulte motiver
 •  Kan virke meget provokerende
 •  Vil og kan mange ting selv
 •  Stædige
 •  Reagerer voldsomt på ubalancer
 •  Tidligt spirituelle
 •  Mange opfattes som “ikke-sociale”

 

Børnene viser vej. Samtidig har børn brug for forbilleder og rollemodeller. Da børn med den nye tids energi, let gennemskuer voksnes ubalancer, gødes tvivlen og der opstår unødige magtkampe.

Som forældre til den nye tids børn, er en Energiopdatering altså et stort skridt i retning hen mod børnene, og ind i de samme højfrekvente energier.

Alt i alt fremmer en Energiopdatering din helhed, balance og ærlighed i alle aspekter af dit personlige og professionelle liv. Ikke mindst dine børn og/eller børnebørn vil nyde godt af din opdateringen.

Læs mere om Ny Tids Børn på: www.auratransformation.dk
hvor ovenstående er et uddrag fra.

 

Når I gør de to til en, og når I gør det indvendige lig det udvendige og det udvendige lig det indvendige, og det foroven lig det forneden, og når I gør det mandlige og det kvindelige til et og det samme, så det mandlige ikke er mandligt eller det kvindelige kvindeligt - så vil I komme ind i himmerige
(Thomasevangeliet logion 22)

Livet og Vejen

Oasen, nuets Center
Thorsgade 13, 5000 Odense C


Tlf.: Sophia: 20 22 04 54  -  Søren: 29 21 00 18
e-mail:
info@livetogvejen.dk  -  se-nr.: 19 07 35 48