Livet og vejen
                              Du finder vejen mens du går...
 Frekvensen øges globalt 
 Børn og unge i ny tid 
 Hvordan påvirkes nutidens voksne 
 Symptomer 
 Hvad kan du selv gøre 
 Menneskehedens evolution 
 Kranio Sakral Terapi 
 Organmassage 
 børn 
 Fysioterapi 
 Massage 
 Priser kropsbehandlinger 
 Energiopdatering 
 Traume Healing 
 Planet Healing 
 Clairvoyance og Healing 
 Priser Healinger 
 Energiformidlere på Sjælland 
 Energiformidlere på Fyn 
 Energiformidlere i Jylland 
 Sofia Liv Ebling 
 Søren Gregersen 
  Start  
|
  Ny Tids Energi - baggrund  
|
  Kropsbehandlinger  
|
  Healinger  
|
  Behandlere  
|
  Arrangementer  
|
  Kontakt  
|
  Kalender  


_Find_vej__siderne:

_Start

 

_Sidste_nyt
_Skab_mirakler_i_dit_liv


_Ny_Tids_Energi

_Frekvensen_øges_globalt

_Børn_og_unge_i_ny_tid
_
Hvordan_påvirkes_nutidens_voksne
_Symptomer

_Hvad_kan_du_selv_gøre

_Menneskehedens_evolution

 

_Kropsbehandlinger

_Kranio_Sakral_Terapi

_Organmassage
_Børnebehandling
_Fysioterapi
_Massage

_
Priser_kropsbehandlinger

 

_Healinger
_Alternativ_lederudvikling
_
Energiopdatering
_Traume_Healing
_Planet_Healing
_Clairvoyance_og_Healing
_Energiopdatering_til_Auratransformerede
_
Priser_Healinger

 

 

 Behandlere

_Behandlerliste_Jylland
_Behandlerliste_Fyn
_Behandlerliste_Sjælland

_Sophia_Ebling

_Søren_Gregersen

 


_Arrangementer

_Skab_mirakler_i_dit_liv

 

 

_Kontakt

 

_Kalender

 

 

 

 

 

Berøring

Vi er både i vores opvækst og som voksne afhængige af, at nogen vil røre ved os. Børn, der ikke har ret meget fysisk kontakt med deres forældre eller andre voksne, ikke får knus og kram eller bliver tumlet og leget med, bliver hverken gode til at bruge deres krop eller hoved resten af livet.
Berøring er at lade sig berøre. Undres over sig selv. Skabe sig selv.

 

Massage er et fantastisk redskab til at lade sig berøre. En invitation til at skabe bevidsthed.
Gennem iagttagelse af ”det der sker” gennem berøringen, uden behov for at vurdere.
Blot sanse at du sanser.

 

Healing massage

er på samme tid en meget omsorgsfuld berøring og en dyb indføring i dit indre univers.
Kombinationen af massage og healing gør, at du kommer til at mærke dig selv på et meget dybt plan.
Gennem massagen kommer du i kontakt med dine dybe ressourcer, og lader på den måde op til hverdagens  udfordringer.

Du er modtager, og har herigennem mulighed for at betragte dig selv gennem dine iagttagelser.
Kroppen har et sprog, og gennem iagttagelse af dette sprog, får du indsigt i, hvordan du mest hensigtsmæssigt bevæger dig fremad i livet.

 

Massage og coaching

Din krops sprog fortæller noget om, hvordan din virkelighed ser ud. Alle kropsdele har hver sin psykologiske betydning. Så ved at betragte din krops signaler, får du et meget vigtigt værktøj til at forstå, hvilken vej det vil være mest hensigtsmæssigt for dig at bevæge dig. De er her sat op som fire massager, som kan tages i et samlet hele, eller de kan tages som enkelte massager, uafhængigt af hinanden.
Alle massager suppleres med coaching, så du får mest muligt ud af dine iagttagelser.


1. massage.

Allround Healing massage hvor vi fokuserer på at få arbejdet hele din krop igennem.

Fokus er på at få opmærksomheden ned i kroppen. Massagen er meget blid og omsorgsfuld, og hjælper dig til at lægge hverdagens stress og jag bag dig.

Du kommer her til at forholde dig til din krop som en tankeform - altså en evig del af dig, som du gennem inkarnationerne har plejet – eller forsømt – så den nu er som den er, på godt og ondt! Hvad gør berøring ved dig, og hvorfor er massage så vigtig en del af personlig udvikling. Berøring går udenom dit ego-baserede forsvar, og derfor giver massagen dig et tydeligt billede af, hvem du inderst inde er.

Vi skaber balance og sikrer samtidig et rigtig godt fundament til de videre massager.
 

2. massage.

Dit personlige ståsted. Fokus på benene, og dermed dit fundament.  Grounding og jordforbindelse er centrale elementer. Hvordan sikrer du din balance i livet. Hvad er dit livsformål, og hvordan bærer du dig ad med at nærme dig det?

Dine værdier og de ting i dit liv, som styrer dig, på godt og ondt tager vi under kærlig afdækning og behandling. Hvordan accepterer du forholdene i dit liv som værende gaver, og hvordan motiverer du dig selv til at gå efter det ultimative!

3. massage.

Skyggerne. Fokus på ryggen, og dermed din fortid. Hvad har præget dig frem til, hvor du står i dag. Den baggage du bringer med dig, og som måske tynger dig, så du har svært ved sætte dig igennem, som du gerne vil være. Nu. Vi kommer rundt om dine værdier og overbevisninger, ligesom disses betydning for din vækst – eller stagnation af samme – kommer til at danne et fundament til spørgsmålet, Hvem er du egentlig!

 

4. massage.

Lad dine masker falde. Fokus på forsiden, og dermed dit udtryk. Hvordan går du ud i livet. Hvordan ”sælger” du dig selv og hvordan er dine prioriteter. Bliv bevidst om dine virkemidler, og om hvordan du finder dit eget autentiske udtryk. Hvordan får du dine behov opfyldt, og hvordan får du dit livsformål som omdrejningspunkt i livet. Med andre ord kan du her for alvor sige ja til livet. Dit liv.


 

Priser:

1 massage  kr.        897,-

Klippekort til massager

2 massager  kr.   1.497,-
4 massager  kr.   2.597,-
8 massager  kr.   3.997,-

 

Når I gør de to til en, og når I gør det indvendige lig det udvendige og det udvendige lig det indvendige, og det foroven lig det forneden, og når I gør det mandlige og det kvindelige til et og det samme, så det mandlige ikke er mandligt eller det kvindelige kvindeligt - så vil I komme ind i himmerige
(Thomasevangeliet logion 22)

Livet og Vejen

Oasen, nuets Center
Thorsgade 13, 5000 Odense C


Tlf.: Sophia: 20 22 04 54  -  Søren: 29 21 00 18
e-mail:
info@livetogvejen.dk  -  se-nr.: 19 07 35 48