Livet og vejen
                              Du finder vejen mens du går...
 Frekvensen øges globalt 
 Børn og unge i ny tid 
 Hvordan påvirkes nutidens voksne 
 Symptomer 
 Hvad kan du selv gøre 
 Menneskehedens evolution 
 Kranio Sakral Terapi 
 Organmassage 
 børn 
 Fysioterapi 
 Massage 
 Priser kropsbehandlinger 
 Energiopdatering 
 Traume Healing 
 Planet Healing 
 Clairvoyance og Healing 
 Priser Healinger 
 Energiformidlere på Sjælland 
 Energiformidlere på Fyn 
 Energiformidlere i Jylland 
 Sofia Liv Ebling 
 Søren Gregersen 
  Start  
|
  Ny Tids Energi - baggrund  
|
  Kropsbehandlinger  
|
  Healinger  
|
  Behandlere  
|
  Arrangementer  
|
  Kontakt  
|
  Kalender  


_Find_vej__siderne:

_Start

 

_Sidste_nyt
_Skab_mirakler_i_dit_liv


_Ny_Tids_Energi

_Frekvensen_øges_globalt

_Børn_og_unge_i_ny_tid
_
Hvordan_påvirkes_nutidens_voksne
_Symptomer

_Hvad_kan_du_selv_gøre

_Menneskehedens_evolution

 

_Kropsbehandlinger

_Kranio_Sakral_Terapi

_Organmassage
_Børnebehandling
_Fysioterapi
_Massage

_
Priser_kropsbehandlinger

 

_Healinger
_Alternativ_lederudvikling
_
Energiopdatering
_Traume_Healing
_Planet_Healing
_Clairvoyance_og_Healing
_Energiopdatering_til_Auratransformerede
_
Priser_Healinger

 

 

 Behandlere

_Behandlerliste_Jylland
_Behandlerliste_Fyn
_Behandlerliste_Sjælland

_Sophia_Ebling

_Søren_Gregersen

 


_Arrangementer

_Skab_mirakler_i_dit_liv

 

 

_Kontakt

 

_Kalender

 

 


Ny Tids barn med svane

Tegn på at du nu allerede er i krystalliseringsproces

Almindeligt forekommende symptomer


-
Lys Følsom
- smerter i kroppen
- Smerter i led
- Feber
- Hals problemer
- Svimmelhed
- Forstyrret søvnmønster
- Hører lyde i øret, evt. dunken
- Hovedpine

- Uro/tyngde i ben
- Brug for isolation
- Sensitiv ifm. elektrisk stråling
- Føler sig opsvulmet
- Skiftende tarm og afføringsmønster

- Ikke ordentlig jordforbundet
- Tager andres energi ind
- Følelse af ikke at komme nogen vegne i livet
- Nysgerrighed omkring kosmos og en indre vished om at der er mere i livet end de 3 dimensioner de fleste mennesker er bevidste om….

* En Energiopdatering vil kunne give dig et kvantespring i din egen evolution og bevidsthed imod at blive et rent krystalmenneske.

* Det er en healings metode der vil transformere energien i din aura fra sjæl niveau til ånds niveau, og senere i processen integreres åndsenergien helt ind i kroppen på celleplan – som kaldes krystalliseringsprocessen, hvor du under denne proces udvikles til et færdigt kommende krystalmenneske, som matcher den energi der er nu.

Ny Tids frugt

 

Når I gør de to til en, og når I gør det indvendige lig det udvendige og det udvendige lig det indvendige, og det foroven lig det forneden, og når I gør det mandlige og det kvindelige til et og det samme, så det mandlige ikke er mandligt eller det kvindelige kvindeligt - så vil I komme ind i himmerige
(Thomasevangeliet logion 22)

Livet og Vejen

Oasen, nuets Center
Thorsgade 13, 5000 Odense C


Tlf.: Sophia: 20 22 04 54  -  Søren: 29 21 00 18
e-mail:
info@livetogvejen.dk  -  se-nr.: 19 07 35 48