Livet og vejen
                              Du finder vejen mens du går...
 Frekvensen øges globalt 
 Børn og unge i ny tid 
 Hvordan påvirkes nutidens voksne 
 Symptomer 
 Hvad kan du selv gøre 
 Menneskehedens evolution 
 Kranio Sakral Terapi 
 Organmassage 
 børn 
 Fysioterapi 
 Massage 
 Priser kropsbehandlinger 
 Energiopdatering 
 Traume Healing 
 Planet Healing 
 Clairvoyance og Healing 
 Priser Healinger 
 Energiformidlere på Sjælland 
 Energiformidlere på Fyn 
 Energiformidlere i Jylland 
 Sofia Liv Ebling 
 Søren Gregersen 
  Start  
|
  Ny Tids Energi - baggrund  
|
  Kropsbehandlinger  
|
  Healinger  
|
  Behandlere  
|
  Arrangementer  
|
  Kontakt  
|
  Kalender  


_Find_vej__siderne:

_Start

 

_Sidste_nyt
_Skab_mirakler_i_dit_liv


_Ny_Tids_Energi

_Frekvensen_øges_globalt

_Børn_og_unge_i_ny_tid
_
Hvordan_påvirkes_nutidens_voksne
_Symptomer

_Hvad_kan_du_selv_gøre

_Menneskehedens_evolution

 

_Kropsbehandlinger

_Kranio_Sakral_Terapi

_Organmassage
_Børnebehandling
_Fysioterapi
_Massage

_
Priser_kropsbehandlinger

 

_Healinger
_Alternativ_lederudvikling
_
Energiopdatering
_Traume_Healing
_Planet_Healing
_Clairvoyance_og_Healing
_Energiopdatering_til_Auratransformerede
_
Priser_Healinger

 

 

 Behandlere

_Behandlerliste_Jylland
_Behandlerliste_Fyn
_Behandlerliste_Sjælland

_Sophia_Ebling

_Søren_Gregersen

 


_Arrangementer

_Skab_mirakler_i_dit_liv

 

 

_Kontakt

 

_Kalender

 

 

 

 

Martinus 1

Den evolutionære baggrund - den lange grundige version

 

Energiopdatrering kan hjælpe den enkelte godt på vej. Men ikke hele vejen.

For at kunne forstå strukturen bag paradigmeskiftet, må vi se på menneskehedens, og jordklodens, evolution sådan lidt fra oven.

Jorden bevæger sig, som levende væsen, mod et stadig mere oplyst stade. Martinus forklarer dette fænomen rigtig godt gennem bl. a. hans symbol nr. 1 (se dette). Gennem tiderne har den ene verdensimpuls efter den anden sørget for at vi som menneskehed har kunnet opnå større og større forståelse. Vores bevidsthed er øget i takt med de erfaringer vi har erhvervet gennem vores søgen.

Den nyeste bevidsthedsforskning, i skikkelse af bl. a. kvantefysikken, har anskueliggjort at vores søgen har præget vores erkendelser. Med andre ord har vi skabt vores vej, mens vi har længtes efter, og har opnået, større indsigt.

I takt med vores større indsigt, er fulgt behovet for også at kunne forstå hvordan vi selv fungerer, helt ned på de mindste planer.

Da der er en gensidig afhængighed menneske og jordklode imellem, må vi som mennesker følge med, i takt med jordens øgede bevidsthed.

Ifølge Martinus går vi mod det egentlige menneskerige, hvor vi på et tidspunkt, godt ude i ”fremtiden”, ikke længere har ”brug for” vores fysiske krop. Den udvikling mod en energiform uden krop, har vi som menneskehed naturligvis været på vej mod siden ”tidernes morgen”. Den har dog bevæget sig forholdsvis langsomt, gennem det vi her kalder 1. – 3. dimension, hvor vi har haft et altoverskyggende fokus på ren overlevelse. Redskaberne har været balancering af chakra-systemet med de 7 chakra. Karmabegrebet har sørget for denne balancering/udvikling.

I 1987 kommer det store gennembrud. Jordkloden går ind i en ny fase af udvikling.
 

Det evige verdensbillede

 

Spiral Dynamics

Energiindstrømningen bliver mere kærlighedsorienteret og handlekraftig. Udviklingen begynder for alvor at gå hurtigere. Det paradigmeskift som skal løfte jorden og dens beboere op på et nyt trin, er skudt i gang. Ny Tid kalder vi det, eller Indigo- og Krystalfasen. Overgangen kommer til at tage 25 år, og er ”fuldbragt” i 2012.

Processen væk fra den fysiske krop, væk fra det mere eller mindre kollektivt styrede udviklingsforløb er startet. Dermed øges fokus på den enkelte. Den enkeltes egen proces mod forståelse af egen situation. Evolutionsmodellen Spiralens Intelligens kalder dette for overgangen til 2. orden.

Det bevidsthedsløft den nye energiindstrømning medfører, sætter os som mennesker i stand til at skue bag om de slør, det kollektive hidtil har gemt os bag.

Men derved begiver vi os for alvor ud på ukendt territorium. Frekvensstigningen med den deraf følgende øgede bevidsthed, bringer nye og hidtil skjulte erkendelser med sig. Erkendelser som opleves som smerter, forvirring og frygt.

Fokus ligger på den enkelte, i det vi kalder 5. – 8. dimension. Redskaberne er de fire elementer ild, vand, jord og luft, som alle skal bringes i balance. Resultatet bliver en dybt forankret erkendelse af ens personlige ståsted. Det ståsted som giver afsæt til at udleve sit respektive livsformål.

Vejen dertil er dog ikke problemfri. Det er ligesom i skolen, det er ikke lettere at gå i 8. klasse end det er at gå i 2. klasse. Eller omvendt for den sags skyld. Vi bliver hele tiden givet udfordringer der modsvarer vores bevidsthedsmæssige stade. Og nu skal vi altså have styr på de indre uafklarede forhold - cellebevidstheden skal gøres synlig. De forhold som erkendes som traumer, eller uforløste blokeringer, som skal ryddes af vejen, før næste trin kan betrædes.

 

Energi indstrømning v3

 

 AuraTransformation Måne

”Bestyrelsen” har travlt. Fra 2005 har jorden, og vi, modtaget øget bevidsthed svarende til én ny dimension om året. Det har givet store udfordringer, ikke mindst på de indre linier, hvor gamle mønstre og ikke længere brugbare ”vaner” har måttet stå for skud. Vi har været nødt til at se vore bevæggrunde efter i sømmene, ligesom vi måtte lade vore ”bekvemme” masker falde.

I 2009 kommer udfordringen. Frekvensstigningen øges nu ud over os som enkeltindivider, og omfatter herefter også vores omgivelser. Netværkskrystalliseringen er startet.

 Den ”hjælp” til forståelse vi har fået via Energiopdatering, giver ikke længere den ønskede effekt. Denne opdateringsmetode hjælper os ”kun” op i 5 – 8 dimension. Da frekvensindstrømningen nu er højere, 9 – 12 dimension, må vi se os om efter andre metoder til øget forståelse.

Energiindstrømningen kommer fra henholdsvis mikro- og makrokosmos. Så for at kunne forstå de impulser energiindstrømningen bringer med sig, må vi søge ud i disse områder.

Svarene ligger gemt i områderne Traume Healing (mikrokosmos) og Planet Healing (makrokosmos).

 

Når I gør de to til en, og når I gør det indvendige lig det udvendige og det udvendige lig det indvendige, og det foroven lig det forneden, og når I gør det mandlige og det kvindelige til et og det samme, så det mandlige ikke er mandligt eller det kvindelige kvindeligt - så vil I komme ind i himmerige
(Thomasevangeliet logion 22)

Livet og Vejen

Oasen, nuets Center
Thorsgade 13, 5000 Odense C


Tlf.: Sophia: 20 22 04 54  -  Søren: 29 21 00 18
e-mail:
info@livetogvejen.dk  -  se-nr.: 19 07 35 48