Livet og vejen
                              Du finder vejen mens du går...
 Frekvensen øges globalt 
 Børn og unge i ny tid 
 Hvordan påvirkes nutidens voksne 
 Symptomer 
 Hvad kan du selv gøre 
 Menneskehedens evolution 
 Kranio Sakral Terapi 
 Organmassage 
 børn 
 Fysioterapi 
 Massage 
 Priser kropsbehandlinger 
 Energiopdatering 
 Traume Healing 
 Planet Healing 
 Clairvoyance og Healing 
 Priser Healinger 
 Energiformidlere på Sjælland 
 Energiformidlere på Fyn 
 Energiformidlere i Jylland 
 Sofia Liv Ebling 
 Søren Gregersen 
  Start  
|
  Ny Tids Energi - baggrund  
|
  Kropsbehandlinger  
|
  Healinger  
|
  Behandlere  
|
  Arrangementer  
|
  Kontakt  
|
  Kalender  


_Find_vej__siderne:

_Start

 

_Sidste_nyt
_Skab_mirakler_i_dit_liv


_Ny_Tids_Energi

_Frekvensen_øges_globalt

_Børn_og_unge_i_ny_tid
_
Hvordan_påvirkes_nutidens_voksne
_Symptomer

_Hvad_kan_du_selv_gøre

_Menneskehedens_evolution

 

_Kropsbehandlinger

_Kranio_Sakral_Terapi

_Organmassage
_Børnebehandling
_Fysioterapi
_Massage

_
Priser_kropsbehandlinger

 

_Healinger
_Alternativ_lederudvikling
_
Energiopdatering
_Traume_Healing
_Planet_Healing
_Clairvoyance_og_Healing
_Energiopdatering_til_Auratransformerede
_
Priser_Healinger

 

 

 Behandlere

_Behandlerliste_Jylland
_Behandlerliste_Fyn
_Behandlerliste_Sjælland

_Sophia_Ebling

_Søren_Gregersen

 


_Arrangementer

_Skab_mirakler_i_dit_liv

 

 

_Kontakt

 

_Kalender

 

 

 

Hvad kan du selv gøre?
- for at integrere den Ny tids energi

Der er flere måder at integrere de nye energier på. Det er i princippet muligt at gå fra den gamle sjælsaura og imod den meget mere højfrekvente krystalaura og kropskrystallisering, ved egen hjælp, uden Energiopdatering. Dette ville dog kræve at man skulle være i total balance med sig selv, sit liv og sin krop.  Være mere eller mindre isoleret fra omverdenen, helst i tæt kontakt med naturen, uden stress. Derfor er processen alt for hård for de fleste moderne mennesker.

Meditation i Ny Tids Energi

Energi efter AuraTransformation

De nye energier vil nemlig nedbryde den gamle beskyttelse og energistruktur omkring kroppen og man vil gå ind i denne overgang, meget sårbar og uden beskyttelse. Har du derfor mærket disse forandringer, ville den mest skånsomme og hurtigste vej til spirituel udvikling, være gennem en  Energiopdatering. Hvis du allerede har fået en af disse transformerende behandlinger – er der mulighed for at få hjælp af balanceringer og/eller et Traume Healingsforløb. I dag er indstrømningen så kraftig og powerfuld at de fleste spirituelle mennesker, har brug for hjælp, balancering, healinger, eller kropsbehandlinger undervejs i processen.      
En fuld justering til Krystalniveau, først fra 5. – 8. dimension, som er en individuel og ofte indadvendt periode, tager ofte flere år for os der ikke er født ned i energien. I den periode kan kroppen føles som en tung byrde, som er præget af stor udmattelse. Det kan være svært at klare helt almindelige daglige arbejdsopgaver. Det er som sagt en indadvendt periode, hvor ting på det ydre plan ofte synes at stå helt stille. Det kan endda være svært for mange mennesker, at passe et helt almindeligt arbejde. Perioden kan være præget af stor frygt, da intet tilsyneladende fungerer som det plejer. Denne tilsyneladende stilstand er i virkeligheden slet ikke stilstand, men en ”pause” hvor kroppens indre vibration og frekvens øges, samtidig med at de ydre sænkes. Dvs. at vi for at hjælpe processen bedst, er nødt til at sænke aktiviteter og tempoet i den ydre verden.

AuraTransformation i Khartarland

Healingsmassage i Ny Tids Energi

Processen kaldes også ”åndens vej ind i kroppen”. Da vi lever i en fysisk dimension, går den eneste vej til virkelig oplysning – og dermed forståelse – da også gennem kroppen. Det vil sige at her ikke er tale om en ren intellektuel problemstilling. Det kan derfor være vigtigt at modtage kropsbehandling i denne periode. Vi tilbyder kropsbehandlinger som tager nøjere fat på de psykologiske og evolutionære aspekter af kroppen. Her skal specielt nævnes kranio-sakral terapi som vi har tilpasset Ny tids energi. Se også under behandlinger. (Kranio Sakral Terapi )

Derudover er det vigtigt i denne periode at holde sig groundet og i balance, sænke tempoet i accept og tillid til at alt er såre godt. At lytte til kroppens basale behov, for motion, kost, hvile osv. samt at holde sig i tæt kontakt med naturen. Opdateriingen betyder at negativitet, frygt og offerholdninger erstattes af intuition, styrke og indre styring. Ifm. accelereret energi, må alle tage sig af

begravede følelser, bundet til stivnede overbevisninger, som blokerer strømmen af energi i kroppen. Derfor er følelsesmæssig oprydning aktuel allerede i Indigofasen i 4. dimension og forstærkes for alvor i krystalfasen i 5. – 8. dimension. Rigtig mange mennesker har i denne periode haft god hjælp af balanceringer og/eller en eller flereTraume Healinger, for at mestre overgangen bedst muligt.
Er du allerede auratransformeret, kan du læse mere her

Ny Tids Børn i balance

Netværkskrystallisering

Når kropskrystalliseringen er færdig på individniveau, fortsætter krystalliseringen fra 9. – 12. dimension. Denne del af krystalliseringen defineres som netværkkrystallisering og er den proces der fører frem til det færdige krystalmenneske eller det der i andre lande også kaldes human angel, som er et menneske med udviklet kærlighedsenergi, intelligens og bevidsthed. Denne periode er en mere udadvendt tid, hvor krystalliseringen bevæger sig udad i omgivelser og netværk. Der er ikke ret mange mennesker der endnu er nået til dette niveau, men det er dog der vi alle er på vej hen i dette spændende øjeblik, i menneskehedens evolution. I denne fase kan det være specielt nyttigt at modtage Planet Healing, da vi bevæger os ud i ydre omgivelser igen.

Karakteristika ved det færdige krystalmenneske eller Human Angel individet.

 

  • Ens åndelighed og jordiske livsformål forenes
  • Naturlig overflod - har hvad der er behov for på det materielle plan, og der er ingen kamp for overlevelse
  • Har transcenderet egoet og illusioner om kamp og frygt på solar plexus plan
  • Mere kærlig, sand og ærlig på en gang
  • Hjertechakraet fungerer som center for den menneskelige væren, med forbindelse til højere dimensioner og bevidsthed
  • Spirituel bevidsthed om sammenhænge på planeten og universet
  • Fri af emotionelle dramaer – erstattes med indre fred
  • Fri af synd og karma
  • Stoflighed og åndelighed forenes jordisk i menneskekroppen
  • Accept af ny balance, med indre fred/harmoni og forening med alt som er.

 

  The Human Angel

Se mere under: Menneskehedens evolution

Human Angel - Ny Tid

The Human Angel

 

Når I gør de to til en, og når I gør det indvendige lig det udvendige og det udvendige lig det indvendige, og det foroven lig det forneden, og når I gør det mandlige og det kvindelige til et og det samme, så det mandlige ikke er mandligt eller det kvindelige kvindeligt - så vil I komme ind i himmerige
(Thomasevangeliet logion 22)

Livet og Vejen

Oasen, nuets Center
Thorsgade 13, 5000 Odense C


Tlf.: Sophia: 20 22 04 54  -  Søren: 29 21 00 18
e-mail:
info@livetogvejen.dk  -  se-nr.: 19 07 35 48