Livet og vejen
                              Du finder vejen mens du går...
 Frekvensen øges globalt 
 Børn og unge i ny tid 
 Hvordan påvirkes nutidens voksne 
 Symptomer 
 Hvad kan du selv gøre 
 Menneskehedens evolution 
 Kranio Sakral Terapi 
 Organmassage 
 børn 
 Fysioterapi 
 Massage 
 Priser kropsbehandlinger 
 Energiopdatering 
 Traume Healing 
 Planet Healing 
 Clairvoyance og Healing 
 Priser Healinger 
 Energiformidlere på Sjælland 
 Energiformidlere på Fyn 
 Energiformidlere i Jylland 
 Sofia Liv Ebling 
 Søren Gregersen 
  Start  
|
  Ny Tids Energi - baggrund  
|
  Kropsbehandlinger  
|
  Healinger  
|
  Behandlere  
|
  Arrangementer  
|
  Kontakt  
|
  Kalender  


_Find_vej__siderne:

_Start

 

_Sidste_nyt
_Skab_mirakler_i_dit_liv


_Ny_Tids_Energi

_Frekvensen_øges_globalt

_Børn_og_unge_i_ny_tid
_
Hvordan_påvirkes_nutidens_voksne
_Symptomer

_Hvad_kan_du_selv_gøre

_Menneskehedens_evolution

 

_Kropsbehandlinger

_Kranio_Sakral_Terapi

_Organmassage
_Børnebehandling
_Fysioterapi
_Massage

_
Priser_kropsbehandlinger

 

_Healinger
_Alternativ_lederudvikling
_
Energiopdatering
_Traume_Healing
_Planet_Healing
_Clairvoyance_og_Healing
_Energiopdatering_til_Auratransformerede
_
Priser_Healinger

 

 

 Behandlere

_Behandlerliste_Jylland
_Behandlerliste_Fyn
_Behandlerliste_Sjælland

_Sophia_Ebling

_Søren_Gregersen

 


_Arrangementer

_Skab_mirakler_i_dit_liv

 

 

_Kontakt

 

_Kalender

 

 


Hvordan påvirker ny tids energi nutidens voksne?

Krystalliseringsfasen og sandhed

Her er tale om et bevidsthedsskift af de helt store. Det foregår primært på det indre plan, hvor værdier for alvor står for fald.

 

Da vi som menneskehed hidtil har haft overlevelse som det altoverskyggende tema, står vi nu foran et paradigmeskift, hvor vi i tiden fremover kommer til at have fokus på ”det personlige ståsted”, og dermed vores livsformål.

Med andre ord vil vi opleve, at vore hidtidige værdier ikke længere holder. De går simpelthen i opløsning.

 

Alt skal løftes op på et højere plan. Kærlighed og samhørighed er centrale elementer i tiden. Du skal for alvor acceptere, at du ikke er adskilt fra helheden, selvom det ofte virker sådan!

 

Skiftet startede i 1987 og kulminerer i år 2012. Gennem disse 25 år, øges universets energiindstrømning meget markant. Der skrues for alvor op for en kærlighedsbaseret og handlekraftig energi, krystalenergien, som vi ikke har set før.

 

Resultatet er at den højere bevidsthed trænger helt ind i os på celleplanet. Med andre ord bliver vores krops celler udstyret med en universel bevidsthed, som gør at kroppen kommer til at rumme ”sandheden”, og dermed øges vores behov for at kunne ”afkode” kroppens signaler.

 

Denne proces skaber i overgangsfasen tvivl, forvirring og angst - og et øget fokus på ”sygdom” samt behov for afklaring.

Frekvensen øges Individuelt – Krystalliseringsprocessen

 

Der er ingen tvivl om at der, i denne tid, er ved at ske en transformation af menneskekroppen. Både det menneskelige energetiske system og den fysiske krop er i stor forandring. Mange mennesker mærker forandringerne ind i det energetiske system i form af smerter, kropslige symptomer, angst, tvivl som nævnt ovenfor. Dette kalder vi samlet for krystalliseringsprocessen.

 

Illustration af krystal aura.

 

 

Kropskrystallisering i blomst


Vi har som menneskehed brugt rigtig lang tid på at udvikle os fra 1. - 3. dimension, som er helt og aldeles overlevelsesbaseret. Ved en Energiopdatering kan vi nu gennem 4. dimension, som vi kalder Indigofasen, hjælpe mennesker op i 5. – 8. dimension, som vi definerer som kropskrystalliseringen. Mange er dog pga. den øgede frekvens, uagtet at de har fået Energiopdatering, allerede i gang med den transformation i deres energetiske system.  Dette er registreret rigtig mange steder verden over. Det er nu også muligt at illustrere disse forandringer visuelt. Aura- og chakrafotos viser herunder hvordan auraen bliver mere og mere gennemlyst. Få mennesker verden over, er helt krystalliseret på celleplan, som vist på Illustrationen Human Angel herunder. (billedet øverst til højre)

Illustrationerne viser også at vi igennem krystalliseringsprocessen, bevæger og mod et stort hjertechakra, som så til gengæld fylder hele auraen og den fysiske krop.

De fleste spirituelle mennesker er nu undervejs i krystalliseringsprocessen, hvor deres aura og chakraer hverken er oplyst eller optimeret fuldt ud. Det er denne proces der for det enkelte menneske opleves som meget hård og ofte også smertefuld.  Alle cellerne skal oplyses og krystalliseres, ånd og stof mødes og den store transformation er i gang. Dette vil over de næste år forandre alt i vores krop og energisystem. Vores DNA er under stor forandring og nye potentialer er ved at blive åbnet. Vores hjertechakra kommer til at fungere som et center for den menneskelige væren. Intuitionen og den åndelige kontakt styrkes.
Alt dette har et formål. Formålet er at vi alle bevæger os imod en højere, og mere kærlighedsintelligent, frekvens og kontakt med en større enhed og guddommelighed. Det udviklede menneske er beskrevet som menneskeenglen, eller på engelsk human angel.

Læs mere på ”Hvad kan du selv gøre”

Human Angel - Aura i Ny Tid

 

Når I gør de to til en, og når I gør det indvendige lig det udvendige og det udvendige lig det indvendige, og det foroven lig det forneden, og når I gør det mandlige og det kvindelige til et og det samme, så det mandlige ikke er mandligt eller det kvindelige kvindeligt - så vil I komme ind i himmerige
(Thomasevangeliet logion 22)

Livet og Vejen

Oasen, nuets Center
Thorsgade 13, 5000 Odense C


Tlf.: Sophia: 20 22 04 54  -  Søren: 29 21 00 18
e-mail:
info@livetogvejen.dk  -  se-nr.: 19 07 35 48